Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Likevektslærens grunnlag. Spenninger, tøyninger og materiallover med hovedvekt på elastiske stoffer (Hookes lov). Flyte- og bruddkriterier, spenninger og tøyninger i bjelker, torsjon, deformasjon av bjelker og rammer. Arbeid og energi, virtuelt arbeid. Statisk bestemte og ubestemte bjelker og rammer. Knekning og instabilitet.

Hva lærer du?

Emnet skal gi kunnskap om hvordan faststoff (materialer, konstruksjoner) oppfører seg når det utsettes for krefter og deformasjoner. Emnet gir studentene grunnlag for videre studier i mekanikk og i andre fag hvor kunnskaper i faststoffmekanikk er viktige (f.eks. materialvitenskap, geoteknikk, geologi).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på FYS-MEK1110 – Mekanikk, MAT1100 – Kalkulus og MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot ME 150.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Undervises første gang høsten 2004. Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke (forelesninger, kollokvier/øvelser). Regneøvelsene er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene, og det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Fem obligatoriske oppgaver må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer.


Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Rottmanns formelsamling + godkjent kalkulator.

Hjelpemidler

Informasjon om godkjente kalkulatorer finner du her

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2009. MEK2500 – Faststoffmekanikk (nedlagt) vil videreføres.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk