Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEK1500 - Høst 2006

Pensumlisten er nå oppdatert. Der vil dere bl.a. se at stoffet (fra kap. 11) om spenningstransformasjoner og Mohrs spenningssirkel (som har blitt forelest) er kjernestoff, mens tilsvarende stoff om tøyninger (kap. 11.10 - 11.15, som ikke har blitt forelest) er orienteringsstoff. Dere bør derfor lese gjennom disse delkapitlene på egenhånd slik at dere får en generell oversikt over hva det dreier seg om.

7. des. 2006 22:57

Oppgaver til uke 50 er nå lagt ut her (trykk på 'Oppdater/Reload' hvis oppgavene til uke 50 ikke vises). Exercises for week 50 is now available, and they can be seen from this page.

5. des. 2006 14:45

Oppgaver til uke 49 er nå lagt ut her (trykk på 'Oppdater/Reload' hvis oppgavene til uke 49 ikke vises). Exercises for week 49 is now available, and they can be seen from this page.

28. nov. 2006 09:18