Dette emnet er nedlagt

Pensumlisten er nå oppdatert. Der …

Pensumlisten er nå oppdatert. Der vil dere bl.a. se at stoffet (fra kap. 11) om spenningstransformasjoner og Mohrs spenningssirkel (som har blitt forelest) er kjernestoff, mens tilsvarende stoff om tøyninger (kap. 11.10 - 11.15, som ikke har blitt forelest) er orienteringsstoff. Dere bør derfor lese gjennom disse delkapitlene på egenhånd slik at dere får en generell oversikt over hva det dreier seg om.

Publisert 7. des. 2006 22:57 - Sist endret 7. des. 2006 23:03