Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Generelt er alt stoff som blir gjennomgått pensum. Fra læreboken, "Mechanics of Engineering Materials" av Benham, Crawford og Armstrong, 2. utgave 1996, er pensum gitt under. I tillegg er ukeoppgavene/innleveringsoppgavene pensum.

Vi skiller mellom kjernestoff, som må kunnes godt, og orienterende stoff, der vi krever kjennskap til de store linjer.

Kap. 1. Alt er kjernestoff bortsett fra 1.9 og avsnittene "Spreadsheet solution" på sidene 4 og 5, og "Matrix solutions" på sidene 14-16 som er orienterende.

Kap. 2. Alt er kjernestoff.

Kap. 3. Alt er kjernestoff bortsett fra 3.12 og 3.13 som er orienterende.

Kap. 4. Alt er kjernestoff.

Kap. 5. Alt er kjernestoff bortsett fra 5.10 og 5.11 som er orienterende.

Kap. 6. Alt er kjernestoff bortsett fra 6.16 og 6.17 som er orienterende, og 6.18 som ikke er pensum.

Kap. 7. Alt er kjernestoff bortsett fra 7.5 som ikke er pensum, og 7.6 som er orienteringsstoff.

Kap. 8. Alt er kjernestoff bortsett fra 8.3 som ikke er pensum.

Kap. 9. Alt er kjernestoff bortsett fra 9.6 og 9.8-9.10 som ikke er pensum.

Kap. 10. Alt er kjernestoff bortsett fra 10.8 som er orienterende, og 10.5 og 10.9 som ikke er pensum.

Kap. 11. 11.1-11.9 er kjernestoff, 11.10-11.15 er orienteringsstoff, og resten er ikke pensum.

Kap. 12. Sidene 340 og 341 (om flyt og Trescas kriterium) fra 12.1 er kjernestoff, resten av 12.1 er orienteringsstoff, og resten av kapittel 12 er ikke pensum.

Publisert 24. apr. 2006 23:35 - Sist endret 7. des. 2006 23:07