Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEK2500 - Høst 2010

Kopier av løsningsforslaget for eksamen i MEK1500 fra 2006 ligger nå i posthyllen merket 'MEK2500' i 7. etg. i NHAs hus. For dere som ikke var på regneøvelsen sist torsdag, ligger det også noen kopier av løsningsforslag fra 1999 og 2001.

29. nov. 2010 17:25

Endelig pensumliste i MEK2500 for høsten 2010 er nå lagt ut.

22. nov. 2010 13:06

Det er nå lagt ut lenke til noen tidligere eksamensoppgaver med løsningsforslag i ME 150 (en tidligere variant av MEK2500), se under 'Ukeoppgaver og obligatoriske oppgaver'.

22. nov. 2010 12:09