Dette emnet er nedlagt

Obligatoriske oppgaver - MEK2500 - høst 2010

Praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er 5 obligatoriske innleveringsoppgaver som må bestås i løpet av semesteret for å få adgang til eksamen. De obligariske oppgavene skal legges/leveres i posthyllen merket MEK2500 på postrommet i 7. etg. i Niels Henrik Abels hus. Innleveringsfrister for oppgavene er som følger:

Oblig1, kl. 10.00, 6. september.

Oblig2, kl. 12.00, 21. september.

Oblig3, kl. 12.00, 5. oktober.

Oblig4, kl. 12.00, 19. oktober.

Oblig5, kl. 12.00, 2. november.

Forside til bruk ved innlevering av obligatoriske oppgaver finner du her / Cover page for Mandatory Assignments may be found here

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent (systemet aktiviseres først i begynnelsen av september).

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO

Publisert 19. aug. 2010 15:19 - Sist endret 3. sep. 2010 15:04