Dette emnet er nedlagt

I uke 41 er det …

I uke 41 er det midttermineksamener i en del bachelor-emner, og det blir derfor ingen undervisning i MEK2500 den uken.

Publisert 27. sep. 2011 17:39 - Sist endret 13. des. 2011 12:09