Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Generelt er alt stoff som blir gjennomgått, pensum. Fra læreboken, "Mechanics of Engineering Materials" av Benham, Crawford og Armstrong, 2. utgave 1996, er pensum gitt ved den punktvise oversikten lenger nede. I tillegg er ukeoppgavene og de obligatoriske oppgavene pensum.

Vi skiller mellom kjernestoff, som må kunnes godt, og orienterende stoff, der vi krever kjennskap til de store linjer.

Kap. 1. Alt er kjernestoff bortsett fra 1.9 og avsnittene "Spreadsheet solution" på sidene 4 og 5, og "Matrix solutions" på sidene 14-16 som er orienterende.

Kap. 2. Alt er kjernestoff.

Kap. 3. Alt er kjernestoff bortsett fra 3.12 og 3.13 som er orienterende.

Kap. 4. Alt er kjernestoff.

Kap. 5. Alt er kjernestoff bortsett fra 5.10 og 5.11 som er orienterende.

Kap. 6. Alt er kjernestoff bortsett fra 6.16 og 6.17 som er orienterende, og 6.18 som ikke er pensum.

Kap. 7. Alt er kjernestoff bortsett fra 7.5 som ikke er pensum, og 7.6 som er orienteringsstoff.

Kap. 8. Alt er kjernestoff bortsett fra 8.3 som ikke er pensum.

Kap. 9. Alt er kjernestoff bortsett fra 9.13 som er orienteringsstoff, og 9.6 og 9.8-9.10 som ikke er pensum.

Kap. 10. Alt er kjernestoff bortsett fra 10.8 som er orienterende, og 10.5 og 10.9 som ikke er pensum.

Kap. 11. 11.1-11.10 er orienteringsstoff, og resten er ikke pensum.

Kap. 12. 12.1 er orienteringsstoff, og resten av kapittel 12 er ikke pensum.

Publisert 5. apr. 2011 10:07 - Sist endret 17. nov. 2011 13:42