Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Analysemetoder for statisk ubestemte konstruksjoner med statisk belastning. Fagverk, bjelker, buer og rammer. Snittkrefter. Virtuelt arbeid og energi, virtuelle krefter og forskyvninger. Forskyvningsberegninger. Kraftmetoden og forskyvningsmetoden. Temperaturvirkninger. Plastisitet, flyteledd, flytemekanismer og bruddberegninger. Andre ordens bøyningsteori og knekning (instabilitet). Innføring i 1. ordens tynnplateteori.

Hva lærer du?

Emnet gir en utdyping og videreføring av det teoretiske grunnlag for beregning av krefter og forskyvninger i statisk ubestemte konstruksjoner bestående av stav- og bjelkesystemer. Det gis videre en innføring i plastiske beregningsmetoder for bestemmelse av bl.a. bruddlast (maksimal bæreevne), og i beregningsmetoder for tynne plater. Det legges vekt på å gi en god fysisk forståelse (konstruksjoners virkemåte, sammenheng mellom laster og indre krefter og forskyvninger) som grunnlag for videre arbeid med de forskjelligste typer problemer i konstruksjons- og faststoffmekanikk, og som grunnlag for datamaskinbaserte beregningsmetoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MEK2500 – Faststoffmekanikk (nedlagt) og grunnleggende kunnskaper om matriser og matrisebehandling.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEK4500 – Konstruksjonsmekanikk (nedlagt)

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot gamle ME250 og 9 studiepoeng mot ME320.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med en undervisningsmengde som tilsvarer 4 timer forelesning og 2 timer øvelser. I praksis kjøres de første fire ukene intensivt med 6 timer forelesning og 2 timer øvelser, mens resten av semesteret kjøres med 3 timer forelesning og 2 timer øvelser. Regneøvelsene er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene.

Eksamen

7 obligatoriske oppgaver. Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst. Når behov og ressurser tilsier det.

Eksamen

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Norsk