Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEK4230 - Vår 2009

Innlevering av Oblig 2 er flyttet til 30/4 innen 14:30.

6. apr. 2009 17:22

Matlabskript for oblig 1 ligger på http://www.math.uio.no/~johng/mek4230/

18. mars 2009 17:41

OBLIG 1 (frist 13.3 kl. 12.00). CFD, s. 440-444 i boka. Bruk eksplisitt MacCormack skjema for drevet strøm i kavitet (hule), med bredde=høyde=D, dvs. løs Navier-Stokes ligning/kontinuitetsligningen med trykket gitt ved p=rho c^2. Problemet er skissert/definert i figur 11.6, s. 440. Sett Mach-tallet lik 0.1 (M=0.1). Gjør beregninger for Re=100, 140, 180, 220, 240, ... 400. John Grue 23.02.09

23. feb. 2009 16:07