Dette emnet er nedlagt

MEK4310 – Kompressibel strømning og sjokkbølger

Kort om emnet

Lydbølger, diskontinuiteter, sjokkbølger, subsonisk, transsonisk og supersonisk strømning, strømning i rør ved store hastigheter, stømning i dyser, endimensjonal væskestrøm, sammenligning med vannstandssprang, stasjonære sjokk-bølger, normale og skrå sjokk, Prandtl-Meyer ekspansjon.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i kompressibel strømning og kan brukes i et masterstudium i fluidmekanikk eller deler av fysikk eller astrofysikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

MEK3230 – Fluidmekanikk/MEK4230 – Fluidmekanikk (nedlagt), MEK3220 – Kontinuumsmekanikk (nedlagt)/MEK4220 – Kontinuumsmekanikk (nedlagt). og kjennskap til elementær termodynamikk. Det kan være nyttig å ha tatt MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens, MAT-INF1310 – Differensiallikninger (nedlagt) og INF-MAT3360 – Partielle differensialligninger (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot gamle ME304.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 3 timer undervisning per uke.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være skriftlig eller muntlig.
Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler hvis skriftlig eksamen: Rottmanns formelsamling + godkjent kalkulator
Informasjon om godkjente kalkulatorer finner du her

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr kun utsatt eksamen i hht § 5.5.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
Dette betyr at studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister, vil kunne få en utsatt eksamen.

Studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men kan ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Denne versjonen av emnet gikk for siste gang våren 2009. MEK9310 – Compressible Flow and Shock Waves vil videreføres.

Eksamen

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.