Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEK4500 - Høst 2008

Tillitsvalgte studenter er Jørgen Myre (jorgenmy[at]student.matnat.uio.no) og Geir Ole Guthu (geirog[at]student.matnat.uio.no).

23. sep. 2008 14:02

Tilpasset bruk av forsiden for obligatoriske oppgaver vil bli forklart på gruppeøvelsen

27. aug. 2008 14:31

Eksamensform: Det vil bli skriftlig eksamen.

26. aug. 2008 16:15