Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Litteratur

Thor Erik Hals: Konstruksjonsmekanikk : enkel statikk og dynamikk, 1990. Tapir. ISBN: 82-519-0932-5 . 2. utg. Eller første utgave fra 1985.

Pensumliste finnes her.

J. Hellesland: Todimensjonal plateteori for tynne plater - Introduksjon, , 2008. JHe.

Pensum er begrenset til 1. ordens teori. Heftet vil bli kopiert opp/utdelt etter behov.

Publisert 2. apr. 2009 15:10 - Sist endret 13. aug. 2009 17:47