Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.08.2009Professor Jostein Hellesland (JHe)  B91 (9. etg., Niels Henrik Abels hus). Timene på tirsdag vil kun bli benyttet denne gangen   1. Orientering, pensum, oblig. øvinger, grunnlag inkl. randbetingelser, fundamentalkrav ved beregning av lastvirkninger, "små" og "store" forskyvninger.  En del forelesningsnotater vil bli delt ut. Generelt for hele semesteret: Fraværende studenter må selv sørge for å kopiere opp fra medstudenter.

 

19.08.2009JHe  B91.   2. Statisk bestemt/ ubestemt/ underbestemt system. Snittkrefter, fortegnsregler, likevekt av endelig utsnitt og av infinitesimalt element, bjelkens diff.ligning på forskjellige former. Eks. snittkraftberegning.  En del forelesningsnotater vil bli delt ut. 
26.08.2009JHe  B91  3. Kort om bjelkerister, buer, influenslinjer. Arbeid og energi, det resiproke teorem, virtuelt arbeid, virtuelle forskyvningers prinsipp, virtuelt arbeids prinsipp.   En del forelesningsnotater deles ut. 
02.09.2009JHe  B91  4. Enhetslastmetoden; arbeidsligningen med energibidrag fra N, M, V, Mx, temperatur. Virtuelle lastgrupper. Forskyvningsberegninger. Elementærintegraler.  En del forelesningsnotater deles ut.  
09.09.2009JHe  B91  5. Kraftmetoden for statisk ubestemte konstruksjoner. Bjelker og rammer. Fagverk. Beregnings- eksempel.  En del forelesningsnotater deles ut. 
16.09.2009JHe  B91  6. Forskyvningsberegning ved enhetslastmetoden av statisk ubestemte konstruksjoner. Sammenheng mellom bøyelinjer og momentdiagram. Temperaturvirkninger.  Notat deles ut 

Uke 39: Undervisnings- og øvingsfri (etter ønske fra stud.). Timene vil bli tatt inn senere, etter avtale.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
30.09.2009JHe  B91  7. Fleksibilitet og stivhet og tilhørende relasjoner for fjærer og bjelker (utvidet pensum). Fastinnspenningsmomenter. Forskyvningsmetoden. Begreper, fortegnsregler, prinsipper, løsningsgang. Anvendelser.   2 sett notater deles ut.  
07.10.2009JHe  B91  8. Forskyvningsmet. forts. Direkte anvendelse av den totale stiv- hetsrelasjonen. Fastinnspennings- og momentfordelingstilst. Eksempler. Kort om moment- fordelingsmetoden (Cross).   2 sett notater deles ut. 
14.10.2009JHe  B91  9. Linearisert 2.ordens element- stivhetsrelasjon. Plastisitet og bruddberegninger.   3 sett notater deles ut.  
21.10.2009JHe  B91  10. Forts., plastisitet og bruddberegninger. 2.ordens bøyningsteori.   1 notat utdeles 
28.10.2009JHe  B91  11. Eksempler. Forstørrelses- faktorer for moment og forskyvning. Tilnærmet løsning vha. enhetslastmetoden. Kapasitetsdiagram.    
04.11.2009JHe  B91  12. Knekning. Nøyaktig løsning for enkle tilfeller.  1 notat utdeles. Eksam.oppgaver m/ løsningsforslag tilgjengelig. 
11.11.2009JHe  B91  13. Enkle rammer. Tilnærmet løsning. Elasto-plastisk knekning. Introduksjon til plateteori.  1 notat deles ut (diff.lign. for enkle rammer).

Eget kompendium benyttes for plateteori. 

18.11.2009JHe  B91  14. Plateteori forts. Evt. repetisjon av emner, eller oppg.gjennomgang etter forslag fra studenter.    
25.11.2009JHe  B91  15. Evt. repetisjon av emner, eller/og oppg.gjennomgang etter forslag fra stud. Maks. 1t. Deretter vil det bli et meget interessant seminar, som vil være nyttig også ifm MEK4550.  1515-1630 Seminar: Computer simulation of concrete structures by the finite element method, av Vladimir Cervenka fra Cervenka Consulting ltd, Praha.  
Publisert 30. juni 2009 15:00 - Sist endret 4. nov. 2009 18:47