Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEK4500 - Høst 2010

Her kan dere logge dere inn for å se om obligene deres er godkjent. Kontoret mitt er B917 eller jeg kan kontaktes på mail: qiaoy@math.uio.no, dersom dere har spørsmål.

Qiao Jie

26. okt. 2010 17:20

Ingen forelesning eller gruppeøvelse denne uken (uke 41) p.g.a. midttermineksamener i enkelte bacheloremner.

12. okt. 2010 17:12

FieldsmedaljevinnerCedric Villani gir torsdag 30. september fra 12.15 til 13.00 et populærvitenskapelig foredrag om Ludvig Bolzmanns ideer i Sophus Lies auditorium.

Se for øvrig: Public lecture in Mathematics By Fields Medal Laureate Cedric Villani

22. sep. 2010 13:32