Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEK4500 - Høst 2011

For de som ikke kan delta i øvingstimene, skal jeg fra nå av legge obliger som er ferdigrettet i posthylla mi i 7. etasje (nesten ved vinduet).

Qiao Jie Yang

19. okt. 2011 16:17

Torsdag 3.11: Det vil ikke bli forelesning.

5. okt. 2011 19:05

Tillitsvalgte: Fra MEK3500, Lisa Bæverfjord Rye (lisabry@student.matnat.uio.no) og fra MEK4500, Elisabeth Slettum (elisslet@mat.uio.no).

13. sep. 2011 19:27