Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pål G. Bergan og Tor G. Syvertsen: Knekning av Søyler og Rammer, 1978. Tapir.

  • Unntatt avsn. 3.1.3, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.3
  • Kap. 6 kun oversikt.

Thor Erik Hals: Konstruksjonsmekannik, 1985. Tapir.

  • Kap. 9-10 (deler) - repetisjon

Dowling, Knowles & Owens (eds.): Structural Steel Design, 1988. Butterworths, England.

  • Kap. 18-19 (deles ut)

Tilleggsmateriale blir delt ut, evt. lagt ut på kursets webside.

Publisert 24. apr. 2007 20:33 - Sist endret 5. juni 2007 12:23