Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEK4530 - Vår 2009

Utsatt innleveringsfrist for prosjektoppgaven: enten 8.mai, kl.1600, i papirformat, eller 9.mai, kl.1600, i elektronisk format.

28. apr. 2009 19:25

Eksamen i emnet MEK4530, vil holdes som muntlig eksamen. Mer informasjon vil komme utover i semesteret.

19. feb. 2009 09:38

Første undervisningsdag: se detaljert undervisningsplan.

7. jan. 2009 12:58