Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pål G. Bergan og Tor G. Syvertsen: Knekning av Søyler og Rammer, 1978. Tapir.

  • Unntatt avsn. 4.1.3, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.3
  • Kun hovedtrekk: Avsn. 3.1.3, 3.5,
  • Orienteringstoff: Avsn. 3.4, 4.1.4, kap. 6
 

J. Hellesland: Todimensjonal plateteori for tynne plater - Introduksjon,, Nov. 2009. JHe.

  • Tilgjengelig fra faglærer.

Forenklede beregningsmetoder (tilleggsmateriale deles ut/evt. gjennomgås på tavla).

Evt. annet tilleggsmateriale blir delt ut, evt. lagt ut på kursets webside.

Thor Erik Hals: Konstruksjonsmekannik, 1985. Tapir.

  • Kap. 1, 9-10 (deler) - repetisjon anbefales.

Publisert 13. okt. 2009 15:57 - Sist endret 9. des. 2009 15:59