Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.01.2010Professor J. Hellesland (JHe)  B91  1.Orientering om emnet. Repetisjon av begreper. Innledning. Grunnleggende prinsipper.   Utdelt materiale. Bergan & Syvertsen avsn. 1.1–1.3; avsn. 2.1. 
28.01.2010JHe  B91  2. Grunnleggende prinsipper forts. Regneeks.  Avsn. 2.2 pluss regneeksemp. for stabil, ustabil, asymmetrisk postkrit. oppførsel; 2.3.1, 2.3.2, inkl. noe utdelt materiale. Oblig. 1 deles ut. Øving 1 deles ut. 
04.02.2010JHe  B91  3. Knekningsberegning ved bruk av differensialligning   Avsn. 2.3.3; Avsn. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 (hovedtrekk). Gjennomgang/disk. øving 1.  
11.02.2010JHe  B91  4. Kritisk last for søyler og rammer. Iterasjonsløsninger inkl. Vianellos metode.  Avsn. 3.1.4, 3.2 inkl. noe utdelt materiale. Frist for oblig. 1. Oblig. 2 deles ut. Øving 2 deles ut. 
18.02.2010JHe  B91  5. "Eksakt" stivhetsmatrise for bjelke med aksialkraft. Anvendelser.   Avsn. 3.3.1. Gjennomgang/disk. øving 2. 
25.02.2010JHe  B91  6. Anvendelser. Kort om rammeanalyse. Elastica- teori; Torsjonsknekning.  Asn. 3.3.2, 3.3.3 (hovedtrekk), 3.4 (orient.stoff), 3.5.1, 3.5.2. Frist for oblig. 2.  

Det vil kunne bli forskyvning av en eller annen forelesning etter nærmere beskjed.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
04.03.2010JHe  B91  7. Vipping. Energimetoder (1-2).   Avsn. 3.5.2 (kort rep.), 3.5.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 (kort). Oblig. 3 deles ut. Øving 3 deles ut.  
11.03.2010JHe  B91  8. Numerisk integrasjon. Energimetoder forts.: Geometrisk stivhetsmatrise. (3) Knekning av rammer og stavsystemer.  Avsn. 4.1.4, 4.1.5, 4.2, 4.3.1. Gjennomgang/disk. øving 3. 
18.03.2010JHe  B91  9. Egenverdier. Forenklede beregningsmetoder (knekklengdeformler m/ anvendelser) .   Avsn. 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4. Gj.gang forenklede metoder (på tavla). Utdelt materiale. Øving. Frist for oblig. 3.

 

25.03.2010JHe  B91  10. Forts. forenklede metoder (2t). Gj.gang oblig. 3  Prosjektoppgave deles ut.  

01.04.2009 Ingen undervisning (påskeferie)

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
08.04.2010JHe  B91  11. Inelastisk knekning av søyler; egen- spenninger. Sammenbruddslaster.   Avsn. 5.1, 5, 2. 5.3.  
15.04.2010JHe  B91  12. Sammenbruddslaster forts. Konstruksjoner med store deformasjoner. Knekning av plater (2 dim. elast.teori)   Avsn. 5.3 forts.; Kap. 6 (kun oversikt).  
22.04.2010JHe  B91  13. Knekning av plater (2 dim. elast.teori). Arbeid med prosj.oppgave.   
29.04.2010JHe  B91  14. Knekning av plater forts. Div. Arbeid med prosj.oppgave.  Frist for prosjektoppgave, Fredag 30.04, kl. 1400. Se endring nedenfor. 
06.05.2010    15. Arbeid med/avslutning av prosjektoppgave.  Utsatt frist for prosjektoppgave: torsdag 6.5.10, kl. 1400. 

13.05.2009 Ingen undervisning (Kristi himmelfartsdag).

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.05.2010JHe  B91  16. JHe tilgjengelig for fagspørsmål.   
Publisert 9. des. 2009 16:00 - Sist endret 8. des. 2010 16:19