Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Teoretisk grunnlag for elementmetoden. Utledning av generelle stivhets- og lastuttrykk for elementer som skiver, plater, skall, aksesymmetriske og massive konstruksjoner. Sammensatte konstruksjoner, substrukturteknikk. Anvendelser.

Hva lærer du?

Emnet gir en grundig innføring i elementmetoden (FEM). Du får et godt teoretisk grunnlag for å bruke metoden på aktuelle konstruksjonsproblemer og for å kunne vurdere godheten av resultatene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MEK3500 – Konstruksjonsmekanikk (nedlagt)/MEK4500 – Konstruksjonsmekanikk (nedlagt) eller tilsvarende bakgrunn i konstruksjonsmekanikk inkludert matrisestatikk, og MEK3220 – Kontinuumsmekanikk (nedlagt)/MEK4220 – Kontinuumsmekanikk (nedlagt).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEK9550 – The Finite Element Method in Solid Mechanics I (nedlagt)

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot gamle ME 355.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

5 obligatoriske oppgaver. Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator. Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst. Når behov og ressurser tilsier det.

Eksamen

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.