This course is discontinued

Semester page for MEK4560 - Spring 2011

På eksamen vil dere ha prosjektor og en datamaskin tilgjengelig. Det beste er hvis dere har obligene/presentasjonen lagret elektronisk på en minne-pinne. Alternativt, kan dere sende den til Lars Brubak dagen før eksamen.

June 6, 2011 4:34 PM

Oblig 4 er nå ferdigrettet. De kan hentes i hylla mi på post-/kopieringsrommet i 7.etg.

Qiao Jie

May 26, 2011 6:22 PM

Det vil bli multig eksamen i Mek4560 på 45 minutter totalt:

  • 30 min presentajon av studenten med en av de obligatoriske oppgavene
  • 15 min spørsmål fra de andre obligatoriske oppgavene og fra teoridelen av kurset

Kontakt Lars Brubak hvis noe er uklart.

May 20, 2011 6:47 PM