This course is discontinued

Semester page for MEK4560 - Spring 2012

Det vil bli multig eksamen i Mek4560 på 30 minutter totalt:

  • 15 min presentasjon av studenten med en av de obligatoriske oppgavene (hvilken oppgave velges vha terningkast)

  • 15 min spørsmål fra de andre obligatoriske oppgavene og fra teoridelen av kurset.

På eksamen vil dere ha prosjektor og en datamaskin tilgjengelig. Det beste er hvis dere har obligene/presentasjonen lagret elektronisk på en minne-pinne. Alternativt, kan dere sende den til Lars Brubak dagen før eksamen.

Kontakt Lars Brubak hvis noe er uklart.

May 18, 2012 4:22 PM

Ingen gruppeundervisning torsdag 29.mars pga. Energidagen.

Mar. 23, 2012 3:41 PM

Ingen forelesning tirsdag 13. mars

Mar. 6, 2012 3:04 PM