Dette emnet er nedlagt

Semesterside for STK1005 - Vår 2010

Dette emnet undervises parallelt med FRM4110 og starter ikke før i mars. Alle studenter som er oppmeldt til emnet vil i begynnelsen av februar få tilgang til Fronterrommet til FRM4110 der alle emner og praktisk informasjon blir gitt. Logg deg inn på fronter.uio.no og gå inn "FRM4110 Fellesrom våren 2010".

26. jan. 2010 09:52