Dette emnet er nedlagt

Semesterside for STK2000 - Høst 2003

Første obligatoriske øvelse er ute, se http://www.math.uio.no/avdc/kurs/STK2000/h03/ Innleveringsfrist Fredag 31. oktober

15. okt. 2003 02:00

Detaljert hjemmeside for STK2000 har web-adressen http://www.math.uio.no/avdc/kurs/STK2000/h03/

14. aug. 2003 02:00

Første forelesning er tirsdag 19. august (0915-1200 i Aud. 4)

14. aug. 2003 02:00