Dette emnet er nedlagt

Semesterside for STK2000 - Høst 2006

Pensum ble ferdig forelest til slutten av november. Vi brukte første uke av desember til å repetere pensum og ta opp spørsmål fra studentene. Vi planla videre at det skulle være en "siste orakel-anledning" torsdag 14.12 i gruppetiden 14.15--16.00. Denne må dessverre utgå, da jeg må på et såkalt uoppsettelig møte. Istedet gis en siste anledning mandag 18.12 kl. 10.15--11.30, for dem som måtte finne det fruktbart, i vårt vanlige forelesningsrom i Kjemibygget. Eksamen er altså 19.12.

14. des. 2006 00:47

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomgås til torsdag 23.11: Kapittel 9: 3,5,6. Dessuten følgende ekstraoppgave: Anta at Yn er summen av uavhengige X{n,i} for i=1,...,n, der X{n,i} er en binomisk (1,p{n,i}). Anta videre at maximum av p{n,i} konvergerer mot null og at summen av dem konvergerer mot lambda. Vis at Yn konvergerer i fordeling mot en Poisson (lambda).

21. nov. 2006 14:17

Jeg har foretatt en mild ettereditering av pensumlisten fra 13.11, idet jeg glemte deltametoden (behørig introdusert og anvendt i Oblig II). Denne er altså også å anse som pensum.

20. nov. 2006 02:47