Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Foreløpig pensumliste for høstens undervisning

Denne listen vil bli redigert etterhvert

  • Presentasjon av trafikljus-modellen
  • Trafikljus - rapport
  • Standard for akutartekniske beregninger i henhold til Foreløpig norsk Regnskapsstandard: PENSJONSKOSTNADER, april 1994.
  • "Proposal for a Modernised Solvency System for Insurance Undertakings" av Mårten Ajne
  • Lov om forsikringsvirksomhet samt sentrale tilhørende forskrifter
  • Lov om foretakspensjon
  • P. Løchte Jørgensen :"On accounting standards and fair valutation of live insurance and pension liabilities", Scandinavian ACTUARIAL Journal No.5/2004, side 372-394
  • Ulf Linder & Vesa Ronkainen, Solvency II - Towards a New Insurance Supervisory System in the EU, Scandinavian ACTUARIAL Journal No.6/2004, SIDE 462-474.
  • Gjennomgåtte eksamensoppgaver fra tidligere semestere

De to første tekstene ligger tilgjengelige her på siden i elektronisk format.

De fire tekstene/artiklene som ikke ligger tilgjengelig elektronisk kan hentes i ekspedisjonen ved matematisk institutt (7. etg NHAbelshus).

Lovtekstene finnes tilgjengelig gjennom lenkene over.

Hvilke eksamensoppgaver som blir aktuelle som pensum avgjøres nærmere eksamen.

Publisert 26. okt. 2005 16:42 - Sist endret 7. feb. 2020 16:14