Dette emnet er nedlagt

Semesterside for STK2500 - Høst 2008

NB !: Tillatte hjelpemidler i eksamen STK 2500: bare godkjent kalkulator

I tillegg får dere et utfyllende formelverk som vedlegg under eksamen.

14. nov. 2008 18:56

NB !: Skriftlig eksamen 2. desember, kl. 14:30 (3 timer)

Pensumskravet er kapittel 1 til 9 og kap. 11 i boken til Gerber.

Forelesningsnotatene mine og løsningsforslag av regneoppgaver kan hentes fra ekspedisjon (ved høyre siden) for å ta kopi.

Det anbefales å gjennomgå følgende relevante regneoppgaver: oppgaver

Dessuten kan dere gjerne komme en tur på kontoret mitt (torsdag, 20. november, 10:00-14:00), hvis dere har spørsmål.

14. nov. 2008 18:45

I de forrige ukene (21., 22., 29.10 og 5.11) gikk vi gjennom kap. 7 (multiple decrements), kap. 8 ( multiple life insurance) og kap. 9 (total claim amount in a portfolio) i boken til Gerber. I den siste forelesningen (12.11) vil vi befatte oss med statistiske metoder for å estimere f.eks. overlevelsessannsynligheter.

10. nov. 2008 21:16