Dette emnet er nedlagt

Semesterside for STK2500 - Høst 2009

NB !: Skriftlig eksamen 1. desember, kl. 14:30 (3 timer)

Pensumskravet er kapittel 1 til 9 og kap. 11 i boken til Gerber.

Tillatte hjelpemidler i eksamen STK 2500: bare godkjent kalkulator.

I tillegg får dere et utfyllende formelverk som vedlegg under eksamen.

Forelesningsnotatene mine og løsningsforslag av regneoppgaver vil bli lagt ut på ekspedisjon (postrom ved høyre siden) til kopiering (senest på torsdag, 12.11, kl. 12:00).

Det anbefales å gjennomgå følgende relevante regneoppgaver: oppgaver

9. nov. 2009 18:59

I de forrige ukene (28.10 og 3.11) tok vi en gjennomgang av kap. 8 ( multiple life insurance) og kap. 9 (total claim amount in a portfolio) i boken til Gerber. I den siste forelesningen (11.11 !) vil vi drøfte statistiske metoder for å estimere f.eks. overlevelsessannsynligheter (kap. 11 i Gerber). Regneoppgavene fremføres dagen før (10.11).

9. nov. 2009 17:45

Løsningsforslag til obligen og eksamenen i fjor: LøsningOblig, LoesningEksamen2008, Eksamen2008

9. nov. 2009 17:25