Dette emnet er nedlagt

Semesterside for STK4010 - Høst 2007

Om Rottmans formelsamling eller lignende på eksamen: Siden det står på den generelle hjemmesiden for kurset at bare kalkulator er tillatt, har vi ikke lov til å forandre dette nå. Så altså: Ingen formelsamling på eksamen.

23. nov. 2007 12:18

Siste gang, 26.11, blir det én time fra 12.15, der jeg kommenterer eksamenssettet fra 9.12.2005.

20. nov. 2007 17:06

Pensumlisten kan nå også hentes på mitt kontor. Når det gjelder oppgavene, har jeg valgt følgende formulering: Oppgavene som er gjennomgått er pensum, men det blir likevel ikke spørsmål relatert til de mest kompliserte av disse.

6. nov. 2007 11:54