This course is discontinued

Semester page for STK4010 - Autumn 2009

Viktig: Det blir arrangert såkalt kontinuasjonseksamen i løpet av januar 2010 (med samme eksamensform som for primæreksamen av 14. desember, altså fem timers skriftlig, uten lærebok, men med anledning til å ta med ett (1) selvskrevet A4-ark med selvvalgt materiale). De som har sykemeldig for primæreksamen eller har strøket på denne, har anleding til å ta denne kontinuasjonseksamenen. Jeg vil anbefale dem som viser seg å ha fått en "F" for primæreksamen å benytte denne anledningen -- les, repeter og øv på det sentrale stoffet, og fokuser på å kunne skrive sentrale resonnementer på en klar måte.

Dec. 22, 2009 11:40 PM

Viktig: Jeg fikk tilfeldigvis høre at eksamen er flyttet (ikke i tid, men i rom), fra Store lesesal i VB-bygget, til Undervisningsrom 3 i Biblioteksbygget. Antagelig er denne informasjonen sendt til kandidatene, kanskje pr. StudentWeb (?), og jeg håper at beskjeden når frem:

Avsluttende skriftlig eksamen 14 December at 09:00 (5 hours):

Undervisningsrom 3 Georg Sverdrups hus

Dec. 12, 2009 8:29 PM

The teaching Tue Dec 2 from 9:15 to 11 takes place in B 81.

Dec. 1, 2009 6:39 PM