This course is discontinued

Semester page for STK4510 - Autumn 2017

NB ! Vi kommer til å ha en repetisjonsforelesning (eller slags "prøveeksamen"), dvs. det blir fremføring av eksamensrelevante oppgaver på torsdag, 30. nov. (!) , kl. 12:15-14:00 (VB, Aud. 2).

Jeg kommer til å legge ut prøveeksamensoppgavene på fagsiden en uke før (23. nov.).

NB ! We are supposed to have a repetition lesson (a sort of "mock exam") with respect to exam relevant problems on Thursday, 30. November (!), 12:15-14:00 (VB, Aud 2).

The exercises for the "mock exam" will be posted on our website a week before (23. Nov.).

Nov. 5, 2017 11:16 AM

NB ! Skriftlig eksamen onsdag, 6. desember, kl. 14:30 (4 timer).

Pensum finnes under "beskjeder", 24.06.2017 (f.eks. betinget forventningsverdi, martingal, Ito-Lemma, d-dim. Girsanov-teorem, stokastisk delvis integrasjon, Teorem 4.11, 4.12 og 4.13 i Benth,...).

Det anbefales å gjennomgå følgende relevante regneoppgaver: oppgaver

Tillatte hjelpemidler i eksamen STK4510: bare godkjent kalkulator.

Det er lurt å ha en kalkulator for hånden under eksamen.

 

NB ! The exam in STK4510 is in written form and takes place on Wednesday, 6. December, 14:30 (4 hours).

The exam pensum is described in "beskjeder", 24.06.2017 (e.g. conditional expectation, martingale, Ito-Lemma, d-dim. Girsanov theorem, stochastic integration by parts formula, Th. 4.11, Th. 4.12, Th. 4.13 in Benth,....

Nov. 5, 2017 11:02 AM

NB ! Kursets siste dag er onsdag, 15. november !

Det blir fremføring av regneøvelser (Exercises 9/Exercises 10), 15. nov.

På onsdag, 8. nov. skal vi fortsette med boken til Benth.

 

NB ! Our last lesson (Exercises 9/Exercises 10) is supposed to be on Wednesday, 15. Nov. !

On Wednesday, 8. Nov. we want to continue with lessons based on the book of F. Benth.

Nov. 5, 2017 10:35 AM