Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Brannsikkerhetskurs.

Fremmøte til forelesning

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2020 17:07