Messages

Publisert 3. juli 2020 14:04

På grunn av koronasituasjonen vil det være begrenset brannsikkerhetsopplæring høsten 2020. HMS0507 vil kun tilbys studenter på programmer med laboratorieundervisning og andre studenter som "må" gjennomføre HMS0507 H20. Nye programstudenter blir meldt til undervisningsgrupper. Andre studenter må kontakte sitt kontaktpunkt for programmet for påmelding.

---

Due to the corona situation, there will be limited fire safety training autumn 2020. HMS0507 will only be offered to students on programs with laboratory training and other students who "must" complete HMS0507 autumn 2020. New program students are registered to teaching groups. Other students must contact their program contact point for registration.