Åpent for påmelding i Studentweb / Open for registration in Studentweb

HMS0507 Brannsikkerhet er nå åpent for påmelding i Studentweb.

------

HMS0507 Fire safety is now open for registration in Studentweb.

Published Aug. 15, 2022 9:34 AM - Last modified Aug. 15, 2022 9:34 AM