Schedule

Show all activities (print version)

Group sessions

Gr.1 IN:Robotikk....1sem og IN:Design....3sem - Mon 12:15-14:00

Gr.2 IN:Design, bruk, interaksjon 1sem - Mon 14:15-16:00

Gr.3 IN:Design, bruk, interaksjon 1sem og IN:Språkteknologi 3sem - Tue 08:15-10:00

Gr.4 AVLYST Fysikk og astronomi 3sem - Tue 10:15-12:00

Gr.5 Elektronikk, inf....1sem, Kjemi....1sem og Materialvit....1sem - Tue 12:15-14:00

Gr.6 IN:Programmering og systemarkitektur 3sem - Wed 12:15-14:00

Gr.7 IN:Programmering og systemarkitektur 3sem - Wed 14:15-16:00

Gr.8 IN:Språkteknologi 1sem og Matematikk med økonomi 3sem - Thu 08:15-10:00

Gr. 9 Geologi og geografi, Geofysikk og klima og Lektor realfag 1sem - Thu 12:15-14:00

Gr.10 IN:Programmering og systemarkitektur 1sem - Thu 14:15-16:00

Gr.11 Biovitenskap 1sem og IN:Programmering og systematkitektur 1sem - Fri 08:15-10:00

Gr.12 Biovitenskap 1sem - Fri 10:15-12:00

Gr.13 IN:Programmering og systemarkitektur 1sem - Fri 12:15-14:00

Gr.14 Matematikk med informatikk 3sem - Fri 14:15-16:00

Gr.15 Farmasi 5-årig 1sem og Geologi og geografi 3sem - Mon 08:15-10:00

Gr.16 IN:Design, bruk, interaksjon 3sem - Mon 12:15-14:00

Gr.17 IN:Robotikk og intelligente systemer 3sem - Mon 14:15-16:00

Gr.18 Matematikk med informatikk 1sem - Wed 08:15-10:00

Gr.19 IN:Digital økonomi og ledelse 1sem og Matematikk med øk....1sem - Wed 12:15-14:00

Gr.20 AVLYST IN:Programmering og systemarkitektur 3sem - Wed 14:15-16:00

Gr.21 Fysikk og astronomi 1sem - Thu 10:15-12:00

Gr.22 Elektronikk, inf.... 3sem og IN:Digital økonomi og ledelse 3sem - Thu 12:15-14:00

Gr.23 Biovitenskap 1sem og Geofysikk og klima 3sem - Fri 12:15-14:00

Gr.24 Master og andre - Wed 17:15-19:00

Gr.25 Master og andre - Thu 17:15-19:00

GR.26 Master og andre - Mon 17:15-19:00

Gr.27 Master and other English - Wed 17:15-19:00

Gr.28 Master og andre - Tue 17:15-19:00

Gr.29 Master and other English - Tue 17:15-19:00

Gr.30 Farmasi og IN:Programmering og systemarkitektur 3sem - Thu 14:15-16:00