Beskjeder

Publisert 11. jan. 2016 12:13

Den praktiske delen av brannundervisningen forgår ute.

Husk varme klær og varmt fottøy!

 

The practical part of the fire safety course is taught outside.

Please remember warm clothing and warm footwear!