Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Brannsikkerhetskurs.

Eksamenssystem:

HMS e-læringssystem

Fremmøte til forelesning

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 20:19