Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste.

Forelesninger

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning.

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 5 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 21. august til 13. november)

Øvelser

Grupper med 1xx-siffer sperres inntil videre, og åpnes hvis søkningen er stor nok. Gruppene er fordelt slik at studenter på samme bachelorprogram går på samme gruppe.

Gruppe 1

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Kollokvierom Ø262 Fysikkbygningen ( i perioden 22. august til 14. november)

Gruppe 2

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Kollokvierom Ø262 Fysikkbygningen ( i perioden 22. august til 14. november)

Gruppe 3

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Kollokvierom Ø443A Fysikkbygningen ( i perioden 23. august til 15. november)

Gruppe 104

Obligatorisk innlevering

 • Torsdag 13. september

  Innlevering av oppgave 1 og/eller 2 innen kl 16.00

 • Torsdag 27. september

  Innlevering av oppgave 3 og/eller 4 innen kl 16.00

 • Torsdag 1. november

  Innlevering av oppgave 5 og/eller 6 innen kl 16.00

Publisert 25. mai 2007 13:05 - Sist endret 12. okt. 2007 09:24