Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste.

Forelesninger

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning.

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus

  Undervisning: 24. august - 28. september og 12. oktober - 30. november

Øvelser

Grupper med 1xx-siffer sperres inntil videre, og åpnes hvis søkningen er stor nok. Gruppene er fordelt slik at studenter på samme bachelorprogram går på samme gruppe.

Gruppe 1

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom V130 Kjemibygningen

  Undervisning: 25. august - 29. september og 13. oktober - 1. desember

Eira Larsen Van Der Berg

Gruppe 2

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 3508 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. august til 17. november)

Obligatorisk innlevering

 • Torsdag ( i perioden 15. november til 21. november)

  Endelig innlevering obligatoriske oppgaver innen kl 23:59

 • Torsdag ( i perioden 20. september til 26. september)

  Innlevering for tilbakemelding (del1) innen kl 16.00

 • Torsdag ( i perioden 1. november til 7. november)

  Innlevering for tilbakemelding (del2) innen kl 16.00

Publisert 13. apr. 2010 13:10 - Sist endret 24. aug. 2010 13:01