Semesterside for ENT1000 - Høst 2012

Pensum/læringskrav ENT1000 - høst 2012

-Steven Gary Blank: The Four Steps to the Epiphany, 2007. s.l. : Cafepress. ISBN: 0-9764707-0-5, h.. 3rd ed.

-Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves: Business Model Generation, 2010. Hoboken, N.J. : Wiley. ISBN: 978-0470-87641-1, h.. Finnes som E bok: (ISBN: 9780470901038).

-Ries, Eric: The Lean Startup, 2011. Penguin Books Ltd. ISBN: 978-0670921607.

-Forelesningsnotater/-artikler.

6. aug. 2012 12:13

Gjør oppmerksom på oppdatert tid og sted for gruppeundervisningen.

Gruppeundervisning vil foregå onsdager kl 1015-1200 og 1215-1400, for hhv. gruppe 1 og 2. Første gruppeundervisning er onsdag 29.08.

2. aug. 2012 19:18