Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. november

Eksamensordning

Gruppeoppgave med presentasjon og avsluttende skriftlig flervalgseksamen.

Gruppeoppgave med presentasjon

Obligatorisk gruppeoppgave som må være godkjent for å kunne avlegge avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (flervalgsoppgave)

Tid: 16. november kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 12:56