Teaching plan

Undervisningsplanen vil bli løpende oppdatert frem mot semesterstart.

DateTeacherPlaceTopicLecture notes / comments
19.01.2010Silvia Tofte og Eira Larsen vdBerg  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus  Intro/kreativitet  Kl 14.15-16.00

Første forelesning er obligatorisk!

Foiler 

26.01.2010Eira LvdB  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus  Informasjon om kurset/Frust   
27.01.2010Helene Lie - Gruppe 1  Seminarrom C317 Vilhelm Bjerknes hus  Presentasjon av frust  Onsdag kl. 10:15 -12:00, Obligatorisk oppmøte første seminartime. Presenter en "Frust" (mer info andre forelesning) 
27.01.2010Hanne Johansen - Gruppe 2  Onsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus  Presentasjon av frust   Onsdag kl. 10:15 -12:00, Obligatorisk oppmøte første seminartime. Presenter en "Frust" (mer info andre forelesning)  
28.01.2010Hanne Johansen - Gruppe 3  Seminarrom C317 Vilhelm Bjerknes hus  Presentasjon av frust  Obligatorisk oppmøte første seminartime. Presenter en "Frust" (mer info andre forelesning) 
02.02.2010Tor Grønsund  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus  Forretningsmodeller   
03.02.2010Helene Lie/Hanne Johansen  Seminarrom C317 Vilhelm Bjerknes hus/Seminarrom C319  Komme igang med oppgaven, danne grupper  Gruppe 1/Gruppe 2 
04.02.2010Hanne Johansen  Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus  Komme igang med oppgaven, danne grupper   Gruppe 3 
09.02.2010Jens Kanden  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus   Salg/markedsføring  Pensum tilknyttet til tema:

Markedsføringsledelse – kort og godt. Oxholm og Paulsen Kapitel 2,4,8, 9, 10, 11,16,17,18,19,20 og 21  

10.02.2010Helene Lie/Hanne Johansen  Seminarrom C317 Vilhelm Bjerknes hus/Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus/Seminarrom C319  Fokus på salg/markedsføring med tanke på ide  Gruppe 1/Gruppe 2 
11.02.2010Hanne Johansen  Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus  Fokus på salg/markedsføring med tanke på ide    
16.02.2010Tor Borgar Hansen  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus   Markedsanalyse   
17.02.2010Helene Lie/Hanne Johansen  Seminarrom C317 Vilhelm Bjerknes hus/Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus/Seminarrom C319  Fokus på markedsanalyse og fremdrift i oppgaven  Gruppe 1/gruppe 2 
18.02.2010Hanne Johansen  Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus   Fokus på markedsanalyse og fremdrift i oppgaven   Gruppe 3 
23.02.2010Elvdb  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus   Økonomi, regnskap, budsjettering   
24.02.2010Eira/Hanne Johansen  Seminarrom C317 Vilhelm Bjerknes hus/Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus/C319  Fokus på regnskap i egen oppgave  Gruppe 1/Gruppe 2 
25.02.2010Hanne Johansen  Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus   Fokus på regnskap i egen oppgave  Gruppe 3 
02.03.2010Charles Cooper  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus  Internasjonal kommunikasjon  Pensum:

Kompendium: Crosscultural Business Behavior. Gesteland. Kapitel 2.

The Great Divine between business cultures Kapitel 4.

Communication Kapitel 5.

Formal vs. Informal business cultures Kapitel 6. Time and scheduling  

09.03.2010Roger M. Sporsheim  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus   Jus for gründere  Pensum:

Kompendium: Praktisk juss for småbedrifter Del 1 og 2. 

10.03.2010Helene Lie/Hanne Johansen  Seminarrom C317 Vilhelm Bjerknes hus/Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus/C319  Seminarundervisning, gjennomgang av tidligere temaer   
11.03.2010Hanne Johansen    Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus   Seminarundervisning, gjennomgang av tidligere temaer  
16.03.2010Erling Martmann-Moe  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus   Lønnsomhetsvurdering  Pensum:

Kompendium: kap 7: Lønnsomhetsvurdering og finansiering. 

23.03.2010Lars - Kåre Legernes, Oslo Handelskammer  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus   Internasjonal handel  Pensum:

Kompendium: Internasjonal markedsføring Kapitel 6 – Valg av marked Kapitel 7 – Valg av inngangsstrategi

Markedsføringsledelse – kort og godt. Oxholm og Paulsen Kapitel 15 – Design av strategier på eksportmarkedet 

24.03.2010Helene Lie/Hanne Johansen  Seminarrom C317 Vilhelm Bjerknes hus/Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus /C319  Fokus på internasjonal handel/jus   
25.03.2010Hanne Johansen    Fokus på internasjonal handel/jus    
06.04.2010Silvia Tofte  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus   Organisasjon og prosesser   
13.04.2010Birkeland Innovasjon ved Kirsten Stangebye  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus   Forskning og innovasjon IPR   
14.04.2010Helene Lie/Hanne Johansen    Gjennomgang av oppgaver   
15.04.2010Hanne Johansen    Gjennomgang av oppgaver    
20.04.2010Elvdb  Auditorium 1 Vilhelm Bjerknes hus   Oppsummering av emnet   
27.04.2010    INNLEVERING AV OPPGAVEN  Oppgaven leveres kl 12.00 - 2 hardcopies leveres på SFE kontoret innen kl 12.00, i tilegg skal den være sendt på mail til innlevering@sfe.uio.no innen kl 12.00.

Flervalgseksamen er 5.mai 

Publisert 12. jan. 2010 09:06 - Sist endret 14. apr. 2010 12:21