Semesterside for ENT1000 - Vår 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Midtsemester - fremføring og levering 7.mars.

Gruppeinnlevering 7.april.

Fremføring av gruppeinnlevering 8.april.

14. jan. 2019 09:17

Det er obligatorisk oppmøte de to første gangene med gruppeundervisning. Tidligere krav om obligatorisk oppmøte på de to første forelesningene i tillegg bortfaller. Emnebeskrivelsen er oppdatert.

8. jan. 2019 13:10