Semesterside for ENT4000I - Vår 2006

Eksamen: Oppgaven skal leveres ferdig printet ut i 2 eksemplarer på kontoret til SFE 13. februar senest kl. 15.00. I tillegg må oppgaven sendes på e-post til innlevering@sfe.uio.no.

Gruppen må enten møte opp fulltallig og signere på eksamensprotokollen, eller signere på selve oppgaven og de(n) som møter signerer i eksamensprotokollen.

6. feb. 2006 18:46

Forelesningene vil forgå i Møterom 10 i Forskningsparken. Øvingene vil foregå i Møterom 9 og 7 i Forskningsparken.

13. des. 2005 17:01