Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Gruppeoppgave gjennom hele semesteret og felles muntlig presentasjon av gruppen i slutten av semesteret.

Gruppeoppgave gjennom hele semesteret

Presentasjon av oppgaven felles av hele gruppen i slutten av semesteret

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2022 08:46