Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Deltagelse på to seminardager og innlevering av rapport.

Godkjent deltagelse på to dagsseminarer

Individuell skriftlig rapport

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 15:16