Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Deltagelse på to seminardager og innlevering av rapport.

Godkjent deltagelse på to dagsseminarer

Individuell skriftlig rapport

Innleveringsfrist: 28. april kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mai 2020 03:57