Canvas

This course uses Canvas. See tips and guides for Canvas.

Log into Canvas

ENT4505 er et emne som inngår i introduksjonskurset til sommerprogrammet Sosialt entreprenørskap, men vi har dette semesteret åpnet opp for noen flere studenter. Se emnesidene under Opptak til emnet for opptakskriterier.

Vi har noen flere plasser, og dersom du vil melde deg opp åpner vi opp for etteranmelding fra 14. januar til utgangen av 15. januar (NB! kort frist).

Dersom du har fått plass på ENT4505, men ikke skal gå Sosialt entreprenørskap:

Du må vite følgende:

Se lenken for å se detaljert oversikt over forelesningene og hva som må forberedes til første forelesning: /studier/emner/matnat/sfe/ENT4505/v20/beskjeder/ent-4505-v2020-forelesningsplan-vs-2.pdf

All undervisning er obligatorisk og du må ta del i første undervisning fredag 17. januar for å kunne ta eksamen i emnet.

Jan. 13, 2020 11:49 AM