Emner innen medisin

Viser 1–146 av 146 emner
Emne Studiepoeng
EMHEM5500 – Thesis Work (30 studiepoeng) 30
ERN1100 – Ernæringsstudiet, Modul 1 (50 studiepoeng) 50
ERN2200R – Fysiologi, ernæring og medisinsk biokjemi (24 studiepoeng) 24
ERN2300 – Mikronæringsstoffer – fra molekylære mekanismer til klinikk (6 studiepoeng) 6
ERN3200 – Forebyggende og klinisk ernæring (25 studiepoeng) 25
ERN3300 – Idrettsernæring (5 studiepoeng) 5
ERN3400 – Ernæring og media (5 studiepoeng) 5
ERN4400 – Avansert klinisk ernæring (24 studiepoeng) 24
ERN4410 – Masteremne i klinisk ernæring (20 studiepoeng) 20
ERN4500 – Klinisk praksis (6 studiepoeng) 6
GERSYK4102 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser (15 studiepoeng) 15
GERSYK4202 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
GERSYK4304 – Metodefordypning - kvantitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4403 – Farmakologi (5 studiepoeng) 5
GERSYK4404 – Systematisk fysisk vurdering (10 studiepoeng) 10
GERSYK4500 – Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie (30 studiepoeng) 30
HADM4001 – Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4102 – Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4104 – Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 – Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4301 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4502 – Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V – Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4604V – Finansiering og organisering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HECON4000 – Basic Mathematics for Health Economists (2 studiepoeng) 2
HECON4210 – Demand for health and health insurance (5 studiepoeng) 5
HECON4220 – Paying Providers of Health Care (5 studiepoeng) 5
HECON4230 – Optimal regulation (5 studiepoeng) 5
HECON4250 – Cost and efficiency analyses of health care providers (5 studiepoeng) 5
HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk (20 studiepoeng) 20
HELSEF4301 – Forskningsforberedende kurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4302 – Analysekurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4403 – Makt og kunnskap i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HELSEF4404 – Symptomer og mestring (5 studiepoeng) 5
HELSEF4405 – Kjønnsperspektiver på sykdom og helse (5 studiepoeng) 5
HES9320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
HES9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
HEVAL4200 – Fundamentals of economic evaluation in health care (5 studiepoeng) 5
HEVAL5120 – Modeling in economic evaluation I (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1000 – Examen Facultatum (10 studiepoeng) 10
HFIN4210 – Finance and Investment (10 studiepoeng) 10
HFIN4220 – Investments (5 studiepoeng) 5
HFIN4230 – Cost accounting (5 studiepoeng) 5
HFIN4240 – Budgeting (5 studiepoeng) 5
HGOV5200 – Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HLED1201 – Helseledelse og organisering 1: Lederroller og styring (10 studiepoeng) 10
HLED3000 – Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi (10 studiepoeng) 10
HLED3001 – Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy (10 studiepoeng) 10
HMAN4210 – Leadership, Management and Organization Development (10 studiepoeng) 10
HMAN4220 – Health organization development and design (5 studiepoeng) 5
HMAN4230 – Internship (5 studiepoeng) 5
HMAN5170 – Evidence informed health policy (10 studiepoeng) 10
HMET4210 – Research Design (5 studiepoeng) 5
HMET5120 – Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMET5130 – Linear Regression Analyses (5 studiepoeng) 5
HØKON2001 – Helseøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
HØKON3001 – Helseøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
IMB9270 – Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
IMB9275 – Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
IMB9345 – Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (2 studiepoeng) 2
INTHE4006 – Literature Review and Research Question Seminar (3 studiepoeng) 3
INTHE4008 – Research Ethics - introductory module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4012 – Master Thesis (60 studiepoeng) 60
INTHE4113 – Introduction to Medical Anthropology: key concepts and perspectives (5 studiepoeng) 5
INTHE4114 – Epidemiology in practice - Methodology, examples and tools (5 studiepoeng) 5
INTHE4117 – Global epidemics (5 studiepoeng) 5
INTHE4118 – Reproductive and Sexual Health and Human Rights (5 studiepoeng) 5
INTHE4120 – Ethical issues in international health research - advanced module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4121 – Water and food in a global health perspective (5 studiepoeng) 5
MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 (50 studiepoeng) 50
MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 (60 studiepoeng) 60
MED3001 – Praktisk epidemiologi (2 studiepoeng) 2
MED3002 – Kvalitative metoder i helseforskning (2 studiepoeng) 2
MED3003 – Epigenetisk analyse av stam- og kreftceller (2 studiepoeng) 2
MED3004 – Statistiske metoder for analyse av kliniske data (2 studiepoeng) 2
MED3005 – Litteraturstudier og systematiske oversikter (2 studiepoeng) 2
MED3006 (2 studiepoeng) 2
MED3050 – Medisinsk etikk (3 studiepoeng) 3
MED3051 – Migrasjonshelse (3 studiepoeng) 3
MED3052 – Global helse (3 studiepoeng) 3
MED3053 – Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi (3 studiepoeng) 3
MED3054 – Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv (3 studiepoeng) 3
MED3055 – Helseledelse (3 studiepoeng) 3
MED3056 – Kreft og kommunikasjon (3 studiepoeng) 3
MED3057 – Prehospital akuttmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3058 – Idretts- og aktivitetsmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3059 – Kreftforskning (3 studiepoeng) 3
MED3060 – Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning (3 studiepoeng) 3
MED3061 – Makt og kunnskap i helsetjenesten (3 studiepoeng) 3
MED3062 – Påvisning og monitorering av sykdom i laboratoriet (3 studiepoeng) 3
MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 (55 studiepoeng) 55
MED4400 – Medisinstudiet, modul 4 (27 studiepoeng) 27
MED4500R – Medisinstudiet, modul 5 (19 studiepoeng) 19
MED5090 – Prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MED5600 – Module 6, Medicine (30 studiepoeng) 30
MED5700 – Medisinstudiet, modul 7 (24 studiepoeng) 24
MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 (55 studiepoeng) 55
MEDFL5010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5010E – Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030E – Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MEDFL5130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5130E – Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MEDFL5140 – Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MEDFL5150 – Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MEDFL5170 – Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MEDFL5195 – OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MEDFL5250 – Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MEDFL5260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MEDFL5265 – Community-Based Participatory Action Research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5270 – Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
MEDFL5275 – Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
MEDFL5280 (10 studiepoeng) 10
MEDFL5295 – Global health (5 studiepoeng) 5
MEDFL5320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
MEDFL5345 – Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (2 studiepoeng) 2
MEDFL5355 – Reproductive and sexual health and rights in global health (3 studiepoeng) 3
MEDFL5520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MEDFL5555 – Analysis of repeated/correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MEDFL5580 – Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
MF9010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9010E – Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9030E – Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MF9130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MF9130E – Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MF9140 – Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MF9150 – Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MF9170 – Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MF9195 – OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MF9230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MF9250 – Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MF9295 – Global health (5 studiepoeng) 5
MF9555 – Analysis of repeated / correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MF9580 – Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
PSA4090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
SME4110 – Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk (5 studiepoeng) 5
SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4014 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 – Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4313 – Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4320 – Prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60